KOMORA ÚČETNÍCH CZ


Cílem Komory účetních CZ je vytváření podmínek pro komlexní a harmonický osobnostní rozvoj svých členů. Za tím účelem pořádá Komora účetních CZ vzdělávací a jiné zájmové akce a podporuje účast svých členů na akcích jiných subjektů s cílem naplnění poslání sdružení.

Členové Komory účeních CZ jsou povinni řídit se etickými kodexy ostatních komor, kterých jsou členy.
Tisk Mapa stránek Do záložek Napište nám